9299yy看片婬黄大片软件

9299yy看片婬黄大片软件

经者常也,过经是过其常度,非经络之经也。 此则泄利下重,是阳邪下陷入阴中。

独有头面动摇,卒然口噤,背反如张弓者,与伤寒不相似,故名之曰痉耳。因其势而利导之,则结硬自除矣。

厥应下之,而反发其四五日来,恶寒无热可知。唇吻反青,四肢习者,此为肝绝也。

旧本作里有寒者误。如胃阳未亡,腹中不冷,尚能化食,故食之自安。

阴平阳秘,故烦利自止。此骨髓之寒热,是渐积之伏邪,故虽逢天令之大寒大热,亦不能除。

 彼溏而不便,是虚中有实;此硬而有便,是实中有虚。 贝母主疗心胸郁结,桔梗能开提血气利膈宽胸。

Leave a Reply